rozet

2/23/2015

VAJİNA ESTETİĞİ

Günümüzde bayanlar, her açıdan dış görünümlerine ve güzelliklerine önem vermekte, her zaman için kendilerini daha mutlu ve rahat hissedebilecekleri cerrahi işlemlerden kaçınmamaktadırlar.

Bu bölümde vajina ve diğer genital (cinsel) estetik ameliyatları ile ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler verilmekte, bölümün en sonunda da kliniğimizde yaptığımız vajinal estetik ameliyatlar hakkında detaylar yer almaktadır.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen cinsel estetiğin yapılmasındaki ana amaç, sıklıkla normal doğum sonrası vajina bölgesinde meydana gelen kalıcı esnemeler sonucu ortaya çıkan yapısal hoşnutsuzlukların giderilmesi ve  psikolojik olarak kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleridir.
Bazı bayanlarda, labia minora'ların (küçük dudakların)" doğuştan asimetrisi veya "fil kulağı" şeklinde tabir edilen geniş yüzeyli olması psikolojik ve işlevsel bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir.
Yine, vajinal bölgede doğum sonrası oluşan kalıcı esnemeler haricinde hoşnutsuzluk yaratan diğer bir olumsuz durum da "Epizyotomi" yani doğum sırasında bebeğin çıkması için yapılan kesilerdir.  Bu bölgede iyileşme sonrası gelişen nedbe dokusu (skar) hem kadının hem de erkeğin cinsel tatminini engelleyebilir ve kadın açısından ilişkiyi ağrılı bir ıstıraba dönüştürebilir.
Diğer taraftan,  vajinadaki idrar kesesi ile "rektum" adı verilen barsakların anüsten önceki en son kısımlarının sarkmaları da cinsel fonksiyon bozuklukları yanı sıra idrar tutamama gibi patolojik durumlara neden olabilir. Sarkmaların ileri derecede olduğu durumlarda rahim sarkmaları (Prolapsus uteri) da görülebilir.
Tüm bu fiziksel problemlere ilaveten pek çok kadın da kendi cinsel organını anatomik olarak beğenmemekte, ancak bunu çoğu zaman yakınlarına bile söylemekten çekinebilmektedir.
Bu konuda sıklıkla karşılaşılan durum iç dudak olarak tabir edilen"labium minus" lerin normalden büyük veya asimetrik olmasıdır.  Bunun altında yatan sebep büyük bir olasılıkla genital organlarının ergenlik öncesi şeklinden değişiklik göstermesidir. (Latince'de iç dudak "labium minus" iken çoğul olarak (iç dudaklar) ifade edilmek istenildiğinde "labia minora" olarak geçer.)

Kadınlarda genital sistem ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>
Bu tür şikayeti olan kişilerde yapılacak olan plastik-estetik operasyonlar, psikolojik olarak kadını destekleyecek ve bu nedene bağlı olarak bozulan cinsel yaşantıları normal hale getirebilecektir.
Tüm bu nedenler vajinal estetik operasyonlarının modern jinekolojik cerrahide yer almasına neden olmuştur.
Özetlemek gerekirse, vulva ve vajina estetiği operasyonları bazen işlevsel, bazen kozmetik, bazen de hem işlevsel hem de kozmetik  amaçlarla yapılmaktadır.

Problemli iç dudak görünümleri için tıklayınız (Foto Arşivimizden Örnekler)  >>>
A)  İşlevsel amaçlı cinsel estetik operasyonları
İşlevsel operasyonlarda amaç; yapılan doğumlar veya bağ dokusu elastikiyetinin az oluşu sonucunda sarkmış olan mesane ve rektumun normal anatomik pozisyonlarına göre onarılması, vajinadaki fazla dokuların çıkarılması ve neticede idrar tutamama gibi şikayetler ile birlikte vajinadaki genişlemeye bağlı olarak görülen cinsel fonksiyon bozukluğunun tamir edilmesidir.
İdrar torbası ve mesane sarkması operasyonları
İdrar torbasının vajina içinden girilerek yukarı asılması “Colporaphy anterior” (ön onarım), barsağın son kısmının ise vajen alt duvarına gömülmesi operasyonları “Colporaphy posterior” (arka onarım) operasyonları olarak anılmaktadır.
Şikayetler genellikle bir ya da daha fazla sayıda vajinal (normal) doğum yapmış kadınlarda görülür.
İşlem çoğunlukla genel anestezi bazen de epidural anestezi altında yapılabilir. Yapılacak işlemin şekline göre operasyon genellikle 15-30 dakika arası zaman alır ve hastalar birkaç gün içerisinde normal yaşantılarına dönebilir.
Sıklıkla operasyon sonrası hastanın bir gün hastanede kalması gerekir. Bazen ise sabah yapılan ameliyat sonrası aynı akşam hasta evine gönderilebilir.
Ameliyat sonrası cinsel yaşantı ise 1-1.5 ay sonra yeniden başlayabilir.

İdrar kaçırma problemi ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler  >>>
Rahim sarkması operasyonları
Sarkmaların çok ilerlemiş durumlarında ise rahim de aşağıya doğru inebilir ve hatta vajinadan dışarıya çıkabilir (Prolapsus uteri). Bu gibi durumlarda ise vajinal yoldan rahim yukarıya asılabilir veya çocuk sayısını doldurmuşlarda rahim tümden alınabilir (Vajinal histerektomi). Bazan de genç hastalarda rahim alınmaksızın vajen üst kubbesine fikse edilebilir.

Histerektomi (Rahim alınması ameliyatı) ile igili bilgiler >>>

Vajina genişletme operasyonları
Özellikle evliliklerinin ilk dönemlerinde disparoni (cinsel birleşme anında ağrı, acı hissi) şikayeti olan kişilerin tedavilerinde son yıllarda cerrahi yöntemler kullanıma girmiştir.
Bunun için basit bir muayene ile ağrıya duyarlı bölgeler tespit edilip lokal anestezi ile (bölgesel uyuşturularak) bu bölgenin çıkartılması ve/veya vajen girişinin bir miktar genişletilmesi cinsel ilişkide ağrı problemini tümden giderilebilmektedir.

Vajinal geişletme ameliyatları ile ilgili ayrıntılar  >>>
B)  Estetik amaçlı cinsel estetik operasyonları
vajina estetik, daraltma ameliyatları, vajen daraltılması, labiyoplasti, labium estetik, labioplasti
Bu operasyonlar bazı hekimler tarafından tamamen estetik operasyonlar olarak kabul edilmesine rağmen bazı durumlarda bozulmuş cinsel fonksiyonları düzeltmek maksadı ile de yapılabilmektedir.

Vajenin daraltılması (Vaginoplasti)
Vajen yaşlanma, sık cinsel ilişkiler, normal doğum / doğumlar, kürtaj gibi jinekolojik mudahaleler sonrasında genişleyebilmektedir.
Vajinadaki bu genişleme maalesef kalıcı olmakta ve  bu durum da cinsel ilişkide sıkıntılar oluşturabilmektedir. Geniş ve elastikiyetini kaybetmiş vajina, ilişki sırasında penisi yeterince kavrayamadığı için hem kadında hem de erkeklerde cinsel tatminsizliğe ve zaman içinde cinsel isteksizliğe de neden olabilmektedir.
Vajinanın esnemesi, genişlemesi ve elastikiyetini kaybetmesi gibi durumlarda vajina basit bir cerrahi operasyonla daraltılarak hem görünüm açısından (estetik olarak) hem de işlevsel yönden çok daha iyi bir konuma getirilebilir.

Vajinanın daraltılarak dikilmesi ameliyatına  "vajinoplasti" (vaginoplasti ameliyatı, vaginoplasty) adı verilir.  
Diğer taraftan bazan cinsel ilişki anında vajen içinden bir takım"hoşnutsuzluk yaratan sesler" de gelebilir. Vajinanın genişliğinden kaynaklanan bu sesler cinsel birleşme sırasında erkekte ve kadında konsantrasyonu bozarak ilişkiden alınan hazzı olumsuz yönde etkileyebilir.
Cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan tüm bu tür problemler kişileri cinsel ilişkiden soğutup uzaklaşmalarına ve cinsel yönden mutsuz çiftlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu tür durumlarda yapılan vajinanın daraltıcı operasyonları (vajinoplasti ameliyatları) ile sorunlar kolaylıkla giderilebilecektir.
Bazan de cinsel hazzın arttırılması amacı ile daha önce doğum yapmamış, hatta bekar olan bayanlarda da Vajen Daraltıcı Ameliyatlaryapılabilmektedir. Evlilik öncesi bu şekilde kadın-doğum kliniklerine başvuran pek çok bayan bulunmaktadır.
Vajina daraltıcı ameliyatları jinekolojik ameliyatlar içinde olup"colporaphy posterior" ameliyatı olarak da geçer. Bu tür ameliyatların bu bölgenin anatomisini bilen "jinekologlar" tarafından yapılması önerilir; daha önce tecrübesi olmayan plastik-estetik cerrahların yapması önerilmez. Aksi takdirde istenilmeyen bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Vajinoplasti (vaginoplasti) ameliyatları ile eş zamanlı olarak normal doğuma bağlı izler de düzeltilebilmektedir.

Vajina daraltma ameliyatları ile ilgili bilgiler için  >>>
Epizyo nedbelerinin (skar) çıkarılması
Normal doğumda bebeğin rahat bir şekilde çıkmasını sağlamak amacı ile vajina girişine (perine bölgesine) bir kesi yapılır. Bu kesiye "epizyo" veya "epizyotomi" adı verilir. Epizyo kesilerinin normalden kötü iyileşmesi veya kötü bir şekilde dikilmesi sonucunda bu bölgede "skar" adı verilen "nedbe dokuları" kalabilir.
Kötü iyileşmiş epizyotomi nedbeleri sonucunda cinsel ilişkide ağrı, cinsel isteksizlik ve cinsel tatminsizlik problemleri ortaya çıkabilir.  Ayrıca kötü görünümlü bir vajina kişide özgüven eksikliğine, eşinden utanmaya ve cinsel ilişkiden kaçınmaya yol açabilir.
Bu tür problemi olan kişilerde yaklaşık 30 dakika süren ve lokal anestezi eşliğinde (uyuşturularak) yapılan bir operasyonla epizyo nedbeleri çıkartılıp o bölgenin yeniden onarılması sağlanabilir. 
Yara yerinde reaksiyona neden olmayan dikiş materyalleri ile vulvo-vajinal doku yeniden estetik olarak dikilir.
İşlem sırasında aynı esnada doğumlara bağlı olarak gelişen "vajen yırtıkları" da düzeltilir.  Ayrıca bu tür ameliyatlara vajina daraltma işlemi de eklenebilir.
Estetik operasyon sonrası görünüm mükemmeldir ve kişilerde hem psikolojik hem de işlevsel kazançlar beraberinde gelmektedir. 
Labioplasti (İç dudak estetiği)


Labiumların (iç dudakların) düzeltilmesi operasyonlarına "labioplasti" adı verilmektedir.
Türkçemize labioplasti olarak yerleşmiş olsa da bu terim ingilizcede "labiaplasty"(labiaplasti) olarak geçmektedir.

Labium tekil olarak 'dudak' anlamında, Labia çoğul olarak 'dudaklar'anlamındadır, -Plasti ise düzeltici ameliyat ekidir.
Bazı bayanlarda labium minoralar yani iç dudaklar, bazı kişilerde yapısal olarak normalden uzun, geniş, düzensiz şekilli veya asimetrik olabilir.  Estetik açıdan kötü gözüken genital organlar kişileri psikolojik yönden olumsuz etkilemektedir. (Yandaki Görünüm)

Ayrıca geniş ve uzun labiumlar (dudaklar) ilişkide cinsel penetrasyon sırasında (penisin vajina içine girişinde)  gerilerek ilişkide ağrı hissedilmesine sebep olabilir.
Diğer taraftan sarkık ve uzun iç dudaklarda oluşan aşırı terlemeler sonucunda labium dokusu arasında mantar enfeksiyonları (candida vulvit) ve bakteriyel enfeksiyonlar da sık olarak görülmektedir. Bu tür enfeksiyonlar kişilerde kötü kokulara da sebep olmaktadır.
Bazı durumlarda ise doğuştan veya ergenlik döneminden sonra bir dudak diğerine oranla daha büyük, sarkık, kabarık veya geniş olabilir. Bu duruma "labial asimetri" (dudak asimetrisi) adı verilmektedir. Kişilerde psikolojik olarak oldukça sıkıntılar yaşatan labial asimetri problemi de tecrübeli ellerde basit cerrahi girişimler sonucu kalıcı bir çözüme ulaşabilmektedir.

Özellikle genç kızlarda ergenlik döneminden itibaren dış genital bölgenin tight, jin veya bikini giyilirken dışarı çıkması psikolojik sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. (Yandaki Resim)
Vajina estetiği ameliyatları; kişilerin giyimlerinde, sosyal ortamlarda rahat bir şekilde davranmalarında ve cinsel partnerlerine karşı kendilerini rahat bir şekilde hissedebilmelerinde oldukça faydalar sağlamaktadır.
Sayılan tüm bu nedenler sonucunda hem estetik hem de fonksiyonel yararlar açısından kalıcı bir çözüm için labioplasti operasyonuna gerek duyulabilir.

Labiaplasty (labiaplasti) operasyonu daha önceden doğum yapmamış kişilerde de uygulanabilir. Daha sonra düşünülecek olan normal doğuma bir engel teşkil etmez.
Yine labioplasti operasyonları bakire kızlarda da yapılabilir.  Kızlık zarı operasyon bölgesinden yaklaşık 3-4 cm içeride bulunmaktadır ve kızlık zarı açısından hiç bir problem oluşmayacaktır.
Benzer şekilde iç dudakların asimetrik olması durumu da hem psikolojik hem de fonksiyonel olarak cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir ve yine labioplasti gerekli olabilir.
20-30 dakika gibi bir operasyon süresi sonrasında ergenlik döneminden bu yana sorun haline getirilebilen ve kişilerde adeta psikolojik bir takıntı haline gelen bu yapısal deformasyonların düzeltilmesi operasyonları kliniğimizde oldukça başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.
Sonuçları oldukça iyi olan ve hasta memnuniyetini sağlayan bu operasyonların sonrasında hastalarımız, özellikle kendilerine olan öz güvenlerinin arttığını ve sosyal ortamlarda kendilerini çok daha rahat hissettiklerini ifade etmektedirler.

Labioplasti (İç dudak estetiği) ile ilgili ayrıntılı bilgiler  >>>

Labioplasti kimin için? Ne zaman gerekli?  >>>

Labioplasti (Labiaplasty), kişinin kendisine özgüvenini arttıran bir operasyondur...
Hatta son derece ilginçtir ki kliniğimize cinsel estetik ameliyatı için başvuran pek çok bayan, dış genital görünümünden memnun olmadığını, ancak önceden bu konuda doğru adresleri bulamadığı için evlenemediğini hatta yeterli düzeyde arkadaşlık ilişkilerine dahi giremediğini bizlere ifade etmektedir.  


Labium şekilleri ve kültürler arası farklılıklar
İç dudakların normalden uzun görünmesi batılı kültürler tarafından genelde itici gelmesine rağmen, bazı kültürlerde daha "çekici" bulunmaktadır.
Özellikle Afrika kıtasında kızlar, genç yaşlardan itibaren iç dudaklarını çekerek uzatmaya çalışmaktadırlar.
Yine Japonlarda "kelebek dudak" olarak tarif edilen iç dudakların uzun ve geniş olması oldukça seksi bulunmaktadır.
Venus Yarığı (venus cleft) ve Deve Toynağı (cameltoe) ne demek?

Problemli iç dudak görünümleri  (Foto Arşivimizden Örnekler)  >>>


Kliteroplasti (Klitoris estetik düzeltmesi)Klitoris (Clitoris) vajina girişinde üst kısımda bulunan "Y harfi"şeklindeki bir yapıdır. Dışarıda nohut büyüklüğünde "glans klitoris" adı verilen klitorisin baş kısmı görünmektedir.

Özellikle hormonal bir takım değişimlere bağlı olarak gelişen "klitoral hipertrofi" durumunda klitoris normalden iri görünümdedir.
Klitorisin normalden iri ve büyük olması kişilerde psikolojik olarak olumsuz etkiler yapabilir. Cinsel güveni azaltıp kişinin cinsel ilişki sırasında tam olarak kendini verememesine ve partnerine karşı bir takım utanmalara yol açabilir.
Bu bölgenin estetik olarak düzelmesini sağlayan ameliyatlara"kliteroplasti (cliteroplasty) ameliyatları" denir.

Kliteroplasti operasyonlarındaki amaç bu bölgenin anatomik olarak daha iyi görünmesini sağlamak, kişinin cinsel yönden kendisine olan güvenini arttırmak ve orgazm olma foksiyonunu sağlamaktır.
Yine, bazı kişilerde klitoris üzerindeki cilt katlantıları normalden fazla, düzensiz ve kırışık bir halde olabilir. Bu tür durumlarda altta bulunan clitoristeki uyarılmanın azlığı cinsel ilişki sırasında haz azaltabilir, kişiye bir takım orgazm problemleri yaşatabilir.
Klitoroplasti operasyonları bazan tek başına çoğu zaman da ise labioplasti operasyonları ile eş zamanlı olarak yapılabilmektedir. Nitekim iç dudak kısımlarının küçültülmesi sonucunda daha belirginleşen klitorisin basit bir şekilde düzeltilmesi gerekli hale gelmektedir.

Klitoris ile ilgili bilgiler için tıklayınız  >>>
Genital bölgeye yağ enjeksiyonları
Bir diğer vajina estetik operasyonu da dış dudaklara yapılan dolgulardır.
Yaşın biraz ileri olduğu durumlara yaşlanmaya bağlı olarak dış genital bölgedeki organlarda yağ dokusu azalabilir. Bu durum özellikle"mons pubis" ismi verilen kasığın hemen altındaki kıllı ve yüksek bölgede kendini gösterir.

Aynı şekilde labiumlarda (dudak kısımlarında) da değişik nedenlere bağlı olarak incelme görülebilir.  Bu gibi durumlarda kişinin değişik bölgelerinden "liposuction" benzeri bir işlemle alınan bir miktar yağ dokusu bu alanlara enjekte edilerek dış görünüm düzeltilebilir (dolgu operasyonları).
Tam ters şekilde bu bölgelerde fazla miktarlarda bulunan yağ dokusunun alınması ile de estetik görünüm kazandırılabilir. Vajina estetik ameliyatları arasında dolgu ameliyatları labioplastiye göre daha nadir olarak yapılmaktadır.
G Noktası Büyütme Operasyonları 
ABD ve Avrupa'daki bazı merkezler tarafından yıllardır uygulanan G noktası büyütme operasyonları son yıllarda ülkemizde de yapılmaktadır.
G noktası büyütme operasyonu "G Spot Augmentation" veya "G spot amplification" olarak da bilinmektedir.

G noktası (G spot) vajina üst duvarında, yaklaşık 2-3 cm içeride, pelvis kemiğinin alt kısmında, "skene bezlerinin" yoğunlaştığı bir bölge olup kadınlarda aynı klitoris gibi orgazm ve zevk alma ile ilgili fonksiyonları bulunmaktadır. 


Hafif anestezi altında bir kaç dakika süren bir işlemle, G noktasına verilen dolgu maddeleri ile bu alan genişletilerek cinsel ilişkide hazzın artışı sağlanabilmektedir. Pek çok kadın bu şekilde cinsel ilişki sırasında hazzın arttığını ve orgazm olmaya başadıklarını ifade etmektedirler.  
                                                      
                                                      (http://www.jinekolognet.com/)'dan alıntıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder